27 Ekim 2013 Pazar

TKP ve Kemâlizm


       Türkiye Komünist Partisi’ne uzun zamandan beri soldaki pek çok unsurdan, suçlama şeklinde “Kemâlist” yaftası yapıştırılıyor. Gezi Direnişinden sonra TKP’nin dile getirdiği ve Kemâlizmle kısmen örtüşen bazı tezlerden sonra suçlama ve eleştiri olarak ifade edilen “TKP Kemâlisttir.” iddiaları çoğaldı. Ne var ki bu iddiaları dile getirenler Kemâlizme düşman olduklarını ifade etmekten çekinmeyen kişilerdir ve TKP’yi veya başka bir siyasi örgütü “Kemâlist” diye “suçlamaları” için Kemâlizme kenarından köşesinden değen söylem ve eylemler görmeleri yeterlidir.

       Kemâlizme düşman olan solun TKP’yi “Kemâlist” diye eleştirdiği konular:

       - TKP’nin “Ulusların kendi kaderini tayin hakkı”nı parti programından çıkarması.
       - TKP’nin Zafer Bayramı ve Cumhuriyet Bayramı için bildiriler açıklayıp Kurtuluş Savaşı’na bir anlamda sahip çıkması. Hattâ bu yılki 29 Ekim için bir miting yapacağını duyurması.
       - TKP’nin Gezi Direnişi sonrasında yayınladığı tezlerde “Ay-yıldızlı bayrak faşistlerin elinden halkın eline geçmiştir.” demesi, TKP’deki en etkili kişi olan Kemal Okuyan’ın İzmir’de bir toplantıda Türk bayrağını eline alıp “Bu bayrak artık devrimcilerin ve halkın bayrağıdır.” demesi.
       - TKP’nin İstanbul’da gerçekleştirilen 2013 1 Mayıs’ı gibi pek çok eylemde gösteri yeri olarak Atatürkçülerin yoğunlukta olduğu Kadıköy’ü seçmesi.
       - TKP’nin 2010 Anayasa Değişikliği Halkoylamasında -CHP ve MHP’nin yaptığı gibi- hayır oyu kullanması.
       - TKP’nin, özellikle de Kemal Okuyan’ın sık sık “yurtseverlik” kavramına (“vatanseverlik” değil!) vurgu yapması.
       - TKP’nin zaman zaman merkez sol veya Atatürkçü denebilecek karakterlerle birlikte olması, örneğin, TKP’nin yayın organı olan Sol gazetesinde İlhan Cihaner, Oğuz Noyan, Ömer Faruk Eminağaoğlu gibi kişilerin yazarlık yapması.
       - TKP’nin Kürt açılımı başta olmak üzere, AKP’nin aktörü olduğu ve “Kürt sorununun çözümü” diye sunulan projelere karşı olması.
       - TKP ve BDP örgütleri arasında zaman zaman çıkan kavgalar ve TKP’nin BDP’yi “AKP ile işbirliği”yle suçlaması.
       - TKP’nin laikliğe verdiği önem.


       Ağzından “Atatürk”, “Cumhuriyet”, hele hele “Türk” sözcüklerinin çıktığını duyduğu herkesi Kemâlist ilan edip eleştirme huyuna sahip, Kemâlizm düşmanı sol gruplar için bu saydığımız olaylar TKP’nin Kemâlist olması, hattâ açılımının “Türkiye Kemalist Partisi” diye yazılıp iğnelenmesi için yeter de artar. Ancak bir kişinin veya örgütün Kemâlist olup olmaması, “sosyalizmden ne kadar sapıldığı”na değil “Kemâlizmin ilkelerine ne kadar uyulduğu”na bakar. (Belirtmek gerekir, burada TKP’nin sosyalizmden saptığı yargısına katıldığımızı veya bu iddiayı reddettiğimizi ifade etmiyoruz. Yani TKP’nin sosyalizmden uzaklaşıp uzaklaşmadığını tartışmıyoruz.)

       Şimdi, bu 10 örnek olay (ve belki saymayı unuttuklarımız), Kemâlizm düşmanı sola “TKP Kemâlist oldu.” dedirtti. Kemâlistlerden, merkez soldan kimilerini de “TKP böyle doğru şeyler de yapıyor.” diye olumlu düşüncelere sevk etti. Peki TKP’nin Kemâlist olmasına yetti mi?

       Başta TKP, Kemâlizmle ilgili ne söylüyor?

       TKP Merkez Komitesi üyesi, nam-ı diğer “gölge başkan” Kemal Okuyan, 23 Ekim’deki yazısında “Kemâlizm’in iyi yanlarını alalım!” anlamına gelen şeyler sıralıyor ve TKP’nin Kemâlizm konusundaki resmî görüşü diyebileceğimiz o klasik cümleyi kuruyor: “1920’lerin referanslarıyla bugünün sorunlarını çözmeye kalkanlar gerçeklikten kopar.”1 TKP’nin yayınlarında Kemâlizmle ilgili söylenen temel iddia budur: “1920’lerin gözlüğüyle bugüne bakılamaz, 100 yıl öncesinin programıyla bugüne çare bulunamaz!” Beri yandan Kemâlizmin “aydınlanma, laiklik, emperyalizme karşı savaş” özelliklerine sahip çıkıyor ve böylelikle Kemâlizmin “hakkını teslim ettiğini” düşünüyor.

       En başta Kemâlizmle ilgili açıkça böyle bir tavır alan TKP’nin Kemâlist olduğunu söylemek anlamsızdır. Zira “yarım porsiyon Kemâlizm” diye bir şey olamaz.

       (Kemâlizmi “eski” bulan bu anlayış, tutunduğu ideoloji olan sosyalizm veya komünizmin dün ortaya çıktığını mı zannediyor, bunu da merak ediyoruz ya, ama başka bir tartışmanın konusu…)

       Gelelim asıl meseleye… Birileri TKP’nin Kemâlist olduğunu iddia ediyor…

       TKP, Türk bayrağının artık komünistlerin de bayrağı olduğunu, keşfedercesine söylüyor ama daha o bayrağın adını dahi söyleyemiyor. 4 Haziran ve 19 Eylül’deki TKP MK bildirilerinde “ay yıldızlı bayrak” diyor. Bahsettiği Cezayir’in bayrağı mı, Moritanya bayrağı mı belli değil. Çünkü “Türk” diyemiyor. Bir Kemâlist düşünün ki “Türk” demekten çekiniyor…

       TKP, “Ulusların kendi kaderini tayin hakkı”nı parti programından çıkarttı ama aynı zamanda “Kürtler yalnız kendi iradeleriyle ayrılmak isterlerse destekleriz, ‘birlikte yaşamak’ diyerek her şey hâllolmuyor” diyor2. Bir Kemâlist düşünün ki ülkesinin parçalanmasına destek olabileceğini söylüyor…

       TKP, bölücü örgüt PKK’ya asla ve asla “terör örgütü” demiyor. TKP’lilerin konuşmalarına, internet sitelerine, Sol gazetesine bakın, “terör örgütü” demediği gibi PKK destekçilerinin yaptığı gibi “Pekeke” diye okunacak şekilde “PKK’ye”, “PKK’li” gibi yazıp çiziyor. “Türkçeye uymak için K harfini doğru seslendiriyor…” desen o da değil, çünkü TSK’yi “Teseka” okunacak şekilde kullanıyor. Tunceli’ye “Dersim” diyor. Ağzından “Rojava” düşmüyor; Aydemir Güler, Kemal Okuyan gibi üst düzey TKP’liler, terör örgütünün haber ajansına röportajlar veriyor. Erkan Baş, BDP kurultayına katılıp destek verici konuşmalar yapıyor. Bir Kemâlist düşünün ki bunları yapıyor…

       TKP’ye “Kemâlist” diyen, altı oku da ezbere biliyor olmalı. O hâlde TKP’ye “Kemâlist” dediklerine göre TKP Türk milliyetçisi olmalı. Gülerler adama…

       Kısaca, TKP, sol parti ve örgütlerin çoğundan farklı olarak, Kemâlizme düşmanlık yapmıyor, olumlu gördüğü yanlarına değer verip sahipleniyor, ama bu TKP’nin Kemâlist olduğu anlamına gelmez.

       12 Eylül darbesi ve Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla iki büyük darbe yiyen sol, kısmen neo-liberalizmin ve çoğunlukla PKK bölücülüğünün egemenliği altına girdi ve bu hâkimiyeti biraz olsun kırmak isteyen sosyalist hareketler anında “faşist, milliyetçi, Kemâlist” diye dışlanmaya maruz kaldılar ve kalıyorlar da. TKP’nin “ay-yıldızlı bayrağa sahip çıkalım” diye uygulamaya dahi koymadan, ağızda kalmış bir yönelimine bile “Sen Kemâlist olmuşsun!” diye çıkışmaları bu yüzden. Sonuçta hem TKP’yi gerçek dışı bir şekilde niteliyorlar hem de biz Kemâlistlere rahatsızlık veriyorlar.


       DİPNOTLAR

       1Kemal Okuyan, “Kemalizm”, Sol, 23.10.2013; http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/kemal-okuyan-yazdi-kemalizm-haberi-81423 (Erişim: 27.10.2013)
       2Enver Aysever’le Aykırı Sorular, CNN Türk, 26.9.2013, 20.45 vd.; http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=w5JnwcWNQpE#t=998 (Erişim: 27.10.2013)